Informace o nás

Pěvecký sbor AJETO vznikl v roce 2001, když někteří rodiče dětí navštěvující hudební třídy v ZŠ Gen.Fajtla v Letňanech, projevili zájem a chuť zazpívat si společně s dětmi.
Zažít tak ono krásné rozechvění při společném muzicírování. To bylo prvním impulsem k založení tohoto netypického tělesa. Některé děti pak sami přihlásily rodiče do sboru, přidali se některé kantorky a později další hudbumilovní lidé.
Nejprve se sbor připojoval ke koncertům dětského orchestru HRAJETO, aby je svými hlasy podpořil, ale nyní vystupuje i jako samostatný pěvecký sbor.
V repertoáru má úpravy lidových písní, skladby různých žánrů, spirituály a kompozice duchovní hudby.
Sbor řídí sbormistryně Lenka Pospíšilová, Kateřina Tůmová, Karolína Řepová, dříve také Markéta Demartini.

 

Tento webový prostor slouží jako veřejná prezetace sboru AJETO na internetu, ale také slouží pro interní komunikaci členům sboru (obsahuje notový materiál našeho již rozsáhlého repertoáru, zvukové pracovní nahrávky v MP3, kontakty na členy sboru atd.)