Neděle 6.1.2019 - Tříkrálové zpívání v domově pro seniory ve Škvorci